Uslovi

Važe svi uslovi navedeni u uslovima za besplatnu prijavu sajta:
Ne prihvatamo sajtove sa nemoralnim i neprikladnim sadržajem, spam, spyware, virusima i drugim neželjenim programima, ili koji sadrže linkove ka istim. BelaStrana.com zadržava pravo da odbije pondu bez daljih obrazlozenja.

Ukoliko na sajtu koji je već postavljen na belastrana.com dodje do promene sadržaja, zadržavamo pravo da modifikujemo, pomerimo ili uklonimo link ili baner bez prethodnog obaveštenja.

Cena: Postavljanje reciprocitetnog linka na Vašoj početnoj strani.

Reklamiranje na Početnoj strani direktorijuma je besplatno ukoliko i Vi postavite nas link.